Skip Navigation View Sitemap

Vragen & antwoorden 10 veelgestelde vragen over permanente ankers

Waar en waarvoor worden permanente ankers daadwerkelijk gebruikt - Wanneer worden permanente ankers gebruikt?

Volgens DIN 4426 zijn de zogenaamde steigerpotentielen vereist op gebouwen vanaf een bouwhoogte van 8 m. Meer bepaald vereist DIN 4426 permanente verankeringsvoorzieningen voor de terugkerende bevestiging van steigers, voor paneelachtige bekledingen en gevelbekledingen. (Wij hebben een uittreksel uit DIN 4426 beschikbaar om te downloaden of stellen het u graag ter beschikking). De in DIN 4426 genoemde trek- en dwarskrachten gelden niet per ankerpunt, maar per strekkende meter gevellengte en deze kunnen ook worden afgevoerd door extra constructieve maatregelen in de steiger zelf, door vrijstaande steigers of andere speciale constructies. Permanente ankers worden voornamelijk gebruikt op ETICS en gordijngevels om ervoor te zorgen dat de steiger ook in toekomstige steigerposities veilig kan worden verankerd (bijv. bij nieuwe gevelschilder- en reparatiewerkzaamheden).

Hoeveel permanente ankers heb ik nodig op mijn / een bouwproject?

DIN 4426 schrijft geen aantal ankerpunten voor, maar stelt dat 2,25 kN per meter gevellengte als kracht loodrecht op de gevel en 0,75 kN parallel aan de gevel moet worden opgenomen. Zo wordt het aantal te gebruiken permanente ankers bepaald door het gekozen steigerrooster en de bijbehorende vaklengtes van de steiger. Net als bij geplande steigers en beugels moet elke staander over het algemeen aan het knooppunt worden verankerd, daarom is het raadzaam om bij elk knooppunt een permanent anker te voorzien. Enerzijds wordt ook voldaan aan de vereiste belastingswaarden van DIN 4426, anderzijds maakt dit het ook mogelijk om voor toekomstige steigerconstructies een beugelsteiger beschikbaar te hebben en dekzeilen en netten te spannen. Met baaienlengtes van ongeveer 2,50 m zou dit ongeveer 1 permanent anker per 5 m² geveloppervlak betekenen. Voor tijdelijke steigerankers geldt als vuistregel ongeveer 1 permanent anker per 10 m² geveloppervlak. Een V-anker ontwerp is ook mogelijk en kan worden meegenomen in de berekening. De ontwerpweerstanden voor het berekenen van het benodigde aantal ankers kunnen worden ontleend aan onze algemene bouwvergunning Z-21.8-2036.

Wat is het verschil tussen een tijdelijk anker en een permanent anker?

Tijdelijke steigerankers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, maar kunnen naar keuze in de gevel blijven zitten en opnieuw bepleisterd of eventueel verwijderd worden. Omdat ons ankersysteem is gemaakt van een zeer sterke en UV-bestendige kunststof, kunnen onze permanente ankers ook worden overgestuukt en in de muur blijven zitten. Ons concept is in ieder geval gebaseerd op een ankerconstructie die permanent op het gebouw blijft zitten. Door het kunststofmateriaal kan het worden gezien als een thermisch scheidingselement en worden koudebruggen nagenoeg geëlimineerd. Ons systeem als permanent anker is niet alleen bedoeld om op het gebouw te blijven, maar is ook geschikt voor het herhaaldelijk bevestigen van werk- en veiligheidssteigers. Bij gebruik als permanent anker wordt ons systeem gemonteerd met een hoge sterkte oogbout in sterkteklasse 8.8 en wordt permanent gesloten met onze dop na het losdraaien van de oogbout. In latere steigerposities kan de kap weer worden losgeschroefd en laat het permanente anker zijn binnendraad los voor een nieuwe steigeroogbout om de steiger te verankeren en dit zolang de gevel en het gebouw "leeft".

Kan ik het lange ringoog onder 8 meter dakrandhoogte gebruiken?

In de regel wordt een steiger met ankers met steigeroogbouten met een schachtlengte van meer dan 7 cm niet als stabiel beschouwd. Theoretisch kunnen steigerposities ook worden bereikt door de steiger met extra diagonale schoren, tralieliggers en andere constructieve maatregelen met lange steigeroogbouten met een schachtlengte van meer dan 7 cm te verstevigen. Lange steigeroogbouten moeten echter niet alleen trek- en dwarskrachten, maar ook drukbelastingen tegengaan. Aangezien het ook moeilijk is om drukbelastingen te absorberen met constructieve verjongingsmaatregelen, moet het gebruik van langere oogbouten dan hierboven beschreven in het algemeen worden vermeden. Hoewel DIN 4426 slechts bouwhoogtes vanaf 8 m beschrijft, gaat het hier om "permanente verankeringsvoorzieningen", niet om lange of korte ogen. De beroepsverenigingen van de bouwsector en andere instellingen hebben daarom over het algemeen steigeroogbouten met een maximale schachtlengte van 7 cm nodig, of het nu gaat om ETICS, gordijngevels of eenvoudige gevels.

Hoe werkt het Henning Permanente Ankersysteem precies?

Ons permanente ankersysteem kenmerkt zich vooral door het gemak van de installatie, want naast de thermische ontkoppeling, een uiterst gunstige prijs en een laag gewicht, kan ons permanente anker in 2-3 minuten worden geïnstalleerd en heeft dus duidelijke voordelen op het gebied van zuinigheid en toepassing. Voor de gebruiker verandert er niet veel ten opzichte van de conventionele verankering met ringogen. Eerst wordt een 14-gaats gat geboord, het meegeleverde KT14-anker geplaatst en vervolgens wordt het permanente anker geplaatst door het naar links te draaien. Nu hoeft alleen nog maar de oogbout te worden ingeschroefd en kan de steiger worden verankerd. Optioneel kan ons isolatieblok nu voor of tijdens de gevelbekleding worden bevestigd, wat het werken aan de ETICS-panelen veel gemakkelijker maakt door het nauwkeurig aanbrengen van het permanente anker. Bij het demonteren van de steiger wordt de oogbout vervolgens losgedraaid en vervangen door de afsluitdop. Dit is weer- en UV-bestendig en kan worden geschilderd met gevelverf en -vernis, passend bij de gevel. Volgens het ankerprotocol dat tijdens de eerste steiger van het gebouw is gemaakt, is het ankerpunt ook na jaren nog steeds te vinden en wordt de kap vervangen door onze oogbout. Deze toepassing is meerdere malen mogelijk en overtreft de levensduur van een gevel en de gemiddelde steiger in de tijd aanzienlijk.

Wie mag permanente ankers plaatsen?

Steeds weer is er onzekerheid over de vraag welke handel permanente ankers moet en mag installeren. De steigerbouwer is in de eerste plaats aansprakelijk voor de stabiliteit van zijn steiger en dus kan de verankering van de steiger alleen door de steigerbouwer worden uitgevoerd. Ons permanent ankersysteem kan en mag worden geïnstalleerd door elke aannemer die onze permanente ankers in overeenstemming met de goedkeuring installeert. In de praktijk gebruikt de steigerhouder korte ringogen voor de steiger, de gevelbouwer dient in overleg met de steigerbouwer de vaste ankers te plaatsen en vervolgens de steiger door de bouwer te laten oprichten. Dit klinkt in het begin een beetje onhandig, maar is bij nader inzien heel zinvol. Lees verder in vraag 7.

Wie heeft er garantie op een ingebouwd permanent anker?

De steigerbouwer kan nauwelijks garantie geven op een deel van de gevel (in dit geval de permanente ankerpunten), omdat het permanente anker deel gaat uitmaken van de gevel en dus van de constructie. Deze moet niet alleen correct en in overeenstemming met de goedkeuring worden geïnstalleerd, maar ook professioneel in de gevel worden geïntegreerd. De verwerking in het ETIC-systeem of de vliesgevel wordt uitgevoerd door de gevelbouwer en hij staat voor zijn vak in de totale garantie. Tot slot is het ook belangrijk dat de permanente ankers volgens een visueel aantrekkelijk raster worden aangebracht en dus naar onze mening onder de garantie van de gevel vallen. Deze samenwerking dient plaats te vinden in nauwe coördinatie van de ambachten en heeft zich in de praktijk al honderd keer bewezen. Aangezien de kappen ook in dezelfde kleur als de gevel moeten worden geschilderd, is het aan te bevelen dat ze door de gevelaannemer worden aangebracht. Hij heeft de juiste afdichtingsmiddelen (bijv. acryl), kan de originele kleur van de gevel aanbrengen na het vastschroeven van de kappen en er tegelijkertijd voor zorgen dat zijn werk professioneel wordt uitgevoerd.

Hoe lang duurt het om een Henning-steiger permanent te verankeren?

De installatie van ons systeem is al beschreven onder punt 5 en duurt slechts 2-3 minuten voor de zuiver permanente ankerinstallatie, als een door ons vastgestelde tijdreferentiewaarde. Met behulp van onze installatietool, die in standaard boren past, duurt dit installatieproces zelfs maar 1-2 minuten. Aangezien het isolatieblok alleen wordt bevestigd, raden wij aan om de installatie pas uit te voeren kort voordat het ETICS-systeem aan het betreffende ankerpunt wordt bevestigd. Deze procedure kan binnen enkele seconden worden uitgevoerd en het vastschroeven van de afsluitdop gaat ook uiterst snel, omdat ons permanente anker een geprefabriceerde binnendraad heeft die zowel onze oogbouten als onze afsluitdopjes met een perfecte pasvorm vasthoudt.

Naar wie of wat verwijst DIN 4426 en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan?

DIN 4426 is een zuivere planningsnorm, geen gevestigde bouwregel. Voor zover wij weten is DIN 4426 dan ook in de eerste plaats bedoeld voor planners/architecten en gebouweigenaren die verplicht zijn deze norm te implementeren en na te leven. Daarom is elke eigenaar van een gebouw die zich bewust of onbewust tegen de toepassing van DIN 4426 verzet, aansprakelijk.

Uittreksel uit DIN 4426 - De klant moet dus zorgen voor permanente ankers en beschrijft dat permanente ankers de stand van de techniek zijn en schade aan de ETICS voorkomen.

Bijgevoegd is een uittreksel uit de folder over het verankeren van werk- en veiligheidssteigers in gevels met externe warmte-isolatie composiet systemen, gepubliceerd door de Federale Gilde van Steigers en de Federale Vereniging van Steigers in maart 2009, die ook de bronreferentie is.

„Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung-BaustellV) von 1998 fordert vom Bauherren, allgemeine Grundsätze zur Verhütung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu berücksichtigen. Zu diesen Grundsätzen zählt die Norm DIN 4426:2001-09: „Sicherheits- technische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege“. Sie legt unter Ziffer 7 „Verankerung von Gerüsten an Fassaden“ fest: „Werden die tragenden Bauteile einer Außenwand mit Platten bekleidet, oder werden Vorhangfassaden angebracht, so sind dauerhaft eingebaute Verankerungsvorrichtungen für Fassadengerüste vorzusehen. Der vertikale Abstand zwischen den Verankerungsebenen darf 4,0 m nicht überschreiten, der horizontale Abstand der Vorrichtungen wird nicht festgelegt. Die Vorrichtungen sind für folgende Kräfte zu bemessen: Rechtwinklig zur Fassade 2,25 kN je Meter Fassadenlänge, parallel zur Fassade 0,75 kN je Meter Fassadenlänge. Beträgt der vertikale Abstand weniger als 4,00 m, dürfen die Kräfte proportional abgemindert werden. An Gebäudekanten (z. B. Traufkanten, Gebäudeecken) sind die angegebenen Kräfte zu verdoppeln. Auf Verankerungsvorrichtungen darf verzichtet werden, wenn Fassadenbefahranlagen vorhanden sind oder die Außenwandhöhe des Gebäudes 8,00 m nicht überschreitet.“ Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) sind plattenartige Bekleidungen der Fassade. Insofern sind die genannten dauerhaften Ankersysteme auch bei WDVS vorzusehen. Der Einbau dieser Daueranker ist keine im Berufsbild des Gerüstbauer-Handwerks enthaltene Leistung und muss von Fachbetrieben des Fassadenbaus realisiert werden. Daueranker sind Stand der Technik und beugen Schäden vor! Unabhängig von den Regelungen der Norm DIN 4426 sollten Bauherr und Planer auch bedenken, dass das Bauwerk zu einem späteren Zeitpunkt für Schönheitsreparaturen und/oder Sanierungsarbeiten wieder eingerüstet werden muss. Wenn keine dauerhaften Verankerungssysteme in der Fassade vorhanden sind, so wird jede spätere Einrüstung zu Schäden am WDVS führen müssen. Ein an langen Ringösenschrauben befestigtes Gerüst muss sich – ungeachtet der Tatsache, dass eine solche Ausführung nicht standsicher ist – unter Einwirkung von Windlasten zwangsläufig bewegen. Die Verformungen der Ankerschraube verursacht Schäden in der Wärmedämmung. Die durch die verformten Anker entstehenden trichterförmigen Schadstellen führen zu Wärmebrücken und haben hässliche optische Beeinträchtigungen zur Folge. Diese Schäden können nur dann vermieden werden, wenn entweder Daueranker eingebaut werden oder die parallel zur Fassade wirkenden Kräfte durch geeignete andere konstruktive Maßnahmen aufgenommen werden können, sodass eine Verformung der Ankermittel in der Wärmedämmung ausgeschlossen wird. Konstruktionen zur Aufnahme parallel zur Fassade wirkender Lasten. Wenn ein Bauherr und/oder ein Planer – trotz der guten Gründe, die für Daueranker sprechen – darauf besteht, dass das Gerüst mit „langen Ankerschrauben“ ausgeführt werden soll, so ist dies bei Einhaltung des in den technischen Regelwerken geforderten Sicherheitsniveaus technisch nur dann möglich, wenn entsprechende Konstruktionen zur Aufnahme der parallel zur Fassade wirkenden Lasten ausgeführt werden (z. B. Umleitung der Kräfte parallel zur Fassade über fachwerkartige Rohr-Kupplungskonstruktionen unter den Belagebenen im Eckbereich des Gerüstes in Anker, die lotrecht zur betrachteten Fassade eingebaut sind; Stirnseitige Verankerung des Gerüstes in Erkern, Balkonen o. ä.). Ohne derartige Konstruktionen ist das mit ‚langen Ankern‘ ausgeführte Gerüst nicht standsicher!“

* Alle vragen en uitspraken die hier worden beantwoord, vormen geen garantie voor de juistheid ervan, maar zijn samengesteld uit discussies met experts en specialisten, passende technische literatuur en empirische waarden. De auteur en de exploitant van deze homepage zijn hiervoor niet aansprakelijk en zijn uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen die overeenkomen met de huidige stand van de kennis van de auteur. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om zich te informeren en zich te houden aan de overeenkomstige regels en normen volgens de laatste stand van de techniek.

Back to top