Verkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden van de onderneming Henning GmbH & Co.KG
§1 Geldigheid ten opzichte van ondernemers en definities van begrippen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet commercieel zijn of hun zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB).

§2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst

(1) Voor bestellingen via onze website geruestdaueranker-henning.de gelden de volgende regels voor het afsluiten van het contract.

(2) In geval van sluiting van het contract wordt het contract gesloten met

Henning GmbH & Co.KG
Eickelborner Str. 34
59505 Bad Sassendorf
Telefoon 02927 / 800 66 65
Mobiel 0170 / 312 00 57
info@geruestdaueranker-henning.de.

3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

De aanvaarding van het aanbod wordt schriftelijk of in tekstvorm gedaan of door de bestelde goederen binnen een week te verzenden. Na het verstrijken van deze termijn wordt het aanbod geacht te zijn afgewezen.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten door de bestelprocedure in onze internetwinkel met succes af te ronden.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

Selectie van de gewenste goederen
Bevestig door te klikken op de knoppen “Bestellen”.
Controleer de informatie in het winkelwagentje
Druk op de knop “naar de kassa”.
Log in op de internetwinkel na registratie en het invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).
Heronderzoek of correctie van de respectieve ingevoerde gegevens.
Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop “bestelling met kosten” of “kopen”.

Vóór de bindende verzending van de bestelling kan de consument terugkeren naar de website waar de gegevens van de klant worden geregistreerd en waar invoerfouten worden gecorrigeerd of het bestelproces wordt geannuleerd door de internetbrowser te sluiten door op de knop “Terug” in de door hem gebruikte internetbrowser te drukken nadat hij zijn gegevens heeft gecontroleerd. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit betekent nog geen aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, in tekstvorm of door verzending van de bestelde goederen binnen een week.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel: Wij sturen u de bestelgegevens en onze AGB per e-mail. U kunt de AGB ook altijd bekijken op http://www.geruestdaueranker-henning.de. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via het internet.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, looptijd

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en andere prijscomponenten. Eventuele verzendkosten worden toegevoegd.

(2) De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, automatische incasso, PayPal .

(3) Indien de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, is hij verplicht de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productbeschrijving duidelijk anders hebben aangegeven, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending. De levering vindt hier uiterlijk binnen 5 werkdagen plaats. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is verzonden naar de bank die verantwoordelijk is voor de overschrijving en voor alle andere betaalmiddelen op de dag na het sluiten van het contract. Indien het einde van de periode op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering valt, eindigt de periode op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen gaat pas over op de koper wanneer de goederen aan de koper worden overhandigd, zelfs in het geval van aankoop per postorder.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:
Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u
Henning GmbH & Co.KG
Eickelborner Str. 34
59505 Bad Sassendorf
Telefoon 02927 / 800 66 65
Mobiel 0170 / 312 00 57
info@geruestdaueranker-henning.de
ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij halen de goederen op onze kosten op.

Einde van de herroepingsinstructie

§7 Herroepingsformulier

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
Aan :
Henning GmbH & Co. KG
Eickelborner Str. 34
59505 Bad Sassendorf
Telefoon 02927 / 800 66 65
Mobiel 0170 / 312 00 57
info@geruestdaueranker-henning.de

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Het Duits is de enige contracttaal.

Status van de AGB januari 2015

§10 Gedeeltelijke invaliditeit

Indien afzonderlijke delen van deze voorwaarden ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.
Adres voor alle bovengenoemde overeenkomsten, kennisgevingen en rechten

Henning GmbH & Co.KG
Eickelborner Str. 34
59505 Bad Sassendorf
Telefoon 02927 / 800 66 65
Mobiel 0170 / 312 00 57
info@geruestdaueranker-henning.de

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Terug naar boven